Pensioenregeling per 1 januari 2007

Vind hier alle informatie met betrekking tot HACCP, CAO, wetgeving e.d.
Webmaster
Berichten: 2664
Lid geworden op: 20 aug 2004, 11:37
Locatie: WWW
Contacteer:

Pensioenregeling per 1 januari 2007

Bericht door Webmaster »

In de nieuwe Pensioenregeling per 1 januari 2007 neemt iedere vaste of tijdelijke werknemer vanaf 21 jaar in de bedrijfstakken horeca en catering verplicht deel aan de basispensioenregeling.

Als u deelnemer bent, bouwt u een aanvulling op uw AOW-uitkering op, het zogenaamde ouderdomspensioen. Ook wordt in de basispensioenregeling rekening gehouden met mogelijke volledige en langdurige arbeidsongeschiktheid. Deelnemers met een IVA-uitkering kunnen aanspraak maken op premievrije voortzetting van hun pensioenopbouw.

De hoogte van uw ouderdomspensioenuitkering, die u vanaf 65-jarige leeftijd ontvangt, is met name afhankelijk van de hoogte van uw salaris en het aantal jaren dat u pensioen heeft opgebouwd.

Opbouwpercentage
Per 1 januari 2007 is het opbouwpercentage voor uw ouderdomspensioen vastgesteld op 1,5% van de pensioengrondslag per jaar. De pensioengrondslag is uw pensioengevend salaris minus een franchise (drempelbedrag) van € 9.566 (niveau 2006). Over het loon onder de franchise wordt geen pensioen opgebouwd.


Aan het pensioengevend salaris is een maximum gesteld van
€ 30.015 (niveau 2006). Het pensioengevend salaris is ongeveer gelijk aan het brutoloon. Mocht u op jaarbasis meer verdienen dan € 30.015, dan bouwt u over de inkomsten boven dit bedrag geen pensioen op. Werkt u in deeltijd, dan vindt pensioenopbouw naar evenredigheid plaats.

Pensioenpremie
Iedere deelnemer betaalt aan het pensioenfonds een pensioenpremie. Deze premie houdt uw werkgever in op uw salaris. De premie voor de basispensioenregeling komt in de nieuwe regeling uit op 14,3% van de pensioengrondslag. U betaalt daarvan zelf 7,15%. Uw werkgever betaalt de resterende 7,15%. De totale premie van 14,3% is inclusief een vast percentage van 0,9% (een vaste opslag) dat is bestemd voor een toeslag (indexatie) op de opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers. Deze toeslag wordt jaarlijks toegekend aan deelnemers die in dat jaar een actief dienstverband hebben gehad. Dit draagt eraan bij dat de waarde van uw opgebouwde pensioenaanspraken op peil worden gehouden.

Vroegpensioen
In verband met nieuwe wetgeving is de vroegpensioenregeling per 1 januari 2006 beëindigd. Heeft u in de periode van 2000 tot en met 2005 vroegpensioen opgebouwd? Dan ontvangt u in november een brief. Daarin wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden voor uw aanspraken voor vroegpensioen, nu de vroegpensioenregeling is komen te vervallen.

Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd gaat uw ouderdomspensioen in. Op uw verzoek kan het pensioen eerder ingaan. De dan geldende fiscale regels moeten dat wel toelaten. Daarbij is vervroegde pensionering alleen mogelijk als het dienstverband gelijktijdig wordt beëindigd én als het ouderdomspensioen niet onder het op dat moment wettelijke vastgestelde bedrag komt (afkoopgrens).

Arbeidsongeschiktheid
In de basispensioenregeling is een voorziening getroffen voor deelnemers die volledig en langdurig arbeidsongeschikt zijn en een IVA-uitkering (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) ontvangen.

Krijgt u een IVA-uitkering? Dan wordt uw pensioenopbouw premievrij voortgezet. Dit is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006 mogelijk op basis van de nieuwe basispensioenregeling. De hoogte van de IVA-uitkering (75% van het laatst verdiende loon) wordt hierbij als uitgangspunt genomen. U kunt uw wens voor premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij een IVA-uitkering schriftelijk aangeven bij de Klantenservice. De beschikking van het UWV voor uw IVA-uitkering dient u mee te sturen. U krijgt daarna een aanvraagformulier voor premievrije voortzetting thuis gestuurd.

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) kent naast de Regeling IVA ook een Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De mogelijkheid van voortzetting van de deelneming geldt niet voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten die een WGA-uitkering ontvangen: doel van deze regeling is immers re-integratie.

Pensioenregeling per 1 januari 2007
http://www.koksforum.nl/forumplaatjes/2007.pdf
Kokforum.nl : de website voor koks
Plaats reactie